วิธีทำเมนูนึ่ง (steamed and boiled menu)

วิธีทำเมนูนึ่ง (steamed and boiled menu)

วิธีอุ่นด้วยถุงร้อนเมนูนึ่ง/ข้าวต้ม How to use Heating bag (Chinese Style Pot Steamed Menu/ Boiled Rice Menu)